FAQ’s COVID-19

COVID-19

Resolem les preguntes més freqüents sobre l’exercici de l’activitat durant els propers dies

Sabem que avui ha estat un dia intens per a tots i molts API ens heu traslladat preguntes (en molts casos, coincidents) sobre què i què no podreu realitzar mentre duri aquesta situació.

Per tal que pugueu diposar de la major quantitat informació possible en aquests moments d’incertesa, us fem arribar ja les respostes a les preguntes més freqüents que ens heu realitzat avui. Anirem ampliant aquesta secció durant els propers dies.

PUC ATENDRE ALS CLIENTS PRESENCIALMENT?
No. L’article 7 del “Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de Marzo”, que declara l’Estat d’Alarma, estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i no ho permet, ja que la nostra activitat no entra dintre de les excepcions previstes. No es pot recollir documentació ni mantenir contactes. Això vol dir que les nostres oficines/despatxos o establiments han d’estar tancats al públic.

PUC ENSENYAR PISOS?
No, pel motiu anterior. Les característiques intrínseques de la nostra tasca, que requereixen molt freqüentment el contacte personal, entrarien dintre de les prohibicions del Reial decret llei i de les recomanacions sanitàries difoses.

QUÈ PASSA AMB EL COMPLIMENT DE LES DATES EN ELS CONTRACTES D’ARRES SIGNATS i ALTRES QUE REQUEREIXEN COMPLIMENT DINS EL TERMINI DE LIMITACIÓ DE LA LLIURE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES?
Les relacions contractuals establertes no han rebut cap tractament ni menció en el Reial Decret Llei, per la qual cosa quedarà, avui per avui, malauradament, dins de criteris interpretatius i de la bona voluntat i disposició de les parts per arribar a una entesa. Només la Disposició Addicional 4 del referit suspèn tots els terminis de prescripció de totes les accions i drets durant el termini de vigència de l’Estat d’Alarma i de les seves pròrrogues.

Malgrat tot, volem donar-vos el nostre parer*. Les excepcionals circumstàncies en les què ens trobem permeten invocar, com a motiu per no poder donar compliment als terminis i possibles altres obligacions contractualment contretes, a l’actual situació de força major.

Us aconsellem, en aquest sentit, comunicar a les parts i tractar de que ambdues donin consentiment a la suspensió del termini, que es podrà reprendre pel temps que resti un cop finalitzi aquest període de restricció a la lliure circulació de les persones.

Us recomanem també obtenir, excepcionalment, el consentiment de manera telemàtica, donada la impossibilitat de reunir les parts.

(*) Hem trobat Jurisprudència (AP de Barcelona) en la què, en situacions com les que es van produir dins del sector alimentari derivades de l’epidèmia porcina l’any 2012, no es va considerar incompliment les obligacions assumides per un distribuïdor.

QUÈ PASSA AMB ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I PROCESSALS?
Tots els terminis processals i administratius i en tots els ordres jurisdiccionals resten suspesos durant l’Estat d’Alarma.

PUC DEMANAR HORA AL NOTARI?
El notari només realitzarà les actuacions d’urgència.

Haureu de comunicar-vos amb la notaria per email o telèfon i serà el notari qui valorarà la urgència.

El Consejo General del Notariado ha aconsellat reduir al màxim l’autorització de documents notarials llevat situacions greus o que no permitin ajornament com, per exemple, situacions de malaltia. En aquest cas, hauran d’adoptar les mesures sanitàries requerides.

PUC SIGNAR ARA UN CONTRACTE?
No. Atesa la impossibilitat de circulació, els clients no poden sortir per a signar un contracte ni poden concertar i mantenir reunions.

PODEM SIGNAR UN CONTRACTE PER SIGNATURA ELECTRÒNICA?
És possible, sempre que totes les parts tinguin les eines de signatura electrònica, si bé, atesa la situació excepcional d’Estat d’Alarma, seria més prudent no fer-ho.

En aquest sentit, us recordem que un pdf escanejat no és una signatura electrònica.

HAIG D’INGRESSAR LA FIANÇA DINTRE DEL TERMINI?
Com ja hem comentat en altres respostes, tots els terminis processals i administratius i en tots els ordres jurisdiccionals resten suspesos durant l’Estat d’Alarma. L’ingrés de fiances entra dins d’aquest apartat.

Malgrat tot, la Cambra de la Propietat Urbana, per a aquells que hi puguin estar interessats, ha definit un procediment especial d’ingrés. Per fer-lo servir, caldrà que contactin telefònicament amb la Cambra.

AMB LA NOVA SITUACIÓ, EL PROPIETARI TÉ L’OBLIGACIÓ D’ACEPTAR UNA REBAIXA TEMPORAL DEL LLOGUER ?
No. La LAU no preveu la rebaixa temporal de la renda del lloguer.

No obstant, es pot acordar entre arrendador i arrendatari una rebaixa de la renda durant un temps pactat.

Deja un comentario