Ampliat fins el 20 de maig el termini de liquidació d’impostos 

Ampliat fins el 20 de maig el termini de liquidació d’impostos

 

S’amplia fins al 20 de maig de 2020 el termini per a aquelles declaracions i autoliquidacions el venciment de les quals es produeixi entre el 15 d’abril i el 20 de maig de 2020. Així s’especifica al Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, publicat al BOE d’avui, 15 d’abril.

Això s’aplica només als tributs la competència dels quals correspongui a l’Administració Tributària de l’Estat, quedant exclosos, per tant, els tributs locals, els cedits i propis de les comunitats autònomes com l’ITP o ISD, així com els dels territoris forals.

La pròrroga afecta únicament a obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019. Per autoliquidacions amb domiciliació bancària, el termini de presentació s’amplia fins al 15 de maig de 2020. Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans del 15 d’aquest mes.

Aquesta extensió de termini no afecta ni als grups fiscals que tributin en règim de consolidació fiscal de l’IS ni als grups d’entitats que tributin en règim especial de grups d’entitats de l’IVA, amb independència de l’import net de la xifra de negocis i del volum d’operacions en un i altre cas.

L’anterior ampliació de termini és independent de la sol·licitud d’ajornament de pagament especial establert en l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, l’import màxim del qual és de 30.000 € i amb un termini de sis mesos, els tres primers sense interessos.

 

Deja un comentario